Coach Bergen op Zoom voor professiooneel advies

Coach Bergen op ZoomEen coach geeft begeleiding aan mensen met de intentie ze in positieve zin te veranderen. Een coach stuurt aan, maar speelt niet de baas. De rol die gespeeld wordt is vooral een ondersteunende om zo de resultaten te bereiken. De coach in Bergen op Zoom zorgt er door persoonlijke begeleiding voor dat mensen inzicht krijgen. Dit moet leiden tot plezier, succes en levensgeluk.

Luisteren en observeren

Ben je coach (ook wel therapeut genoemd overigens) dan is je geleerd om te luisteren en te observeren en een werkwijze toe te passen die voldoet aan de wensen van de cliënt. Goede coaching helpt cliënten om zelf de antwoorden vinden op de vragen die ze hebben. De basis van het geven van coaching is gelegen in positieve psychologie en dus worden vooral naar mogelijkheden gekeken en minder naar onmogelijkheden.

Het toepassen van gesprekstechnieken

Coaching wordt wel omschreven als professionele begeleiding waarbij coach en cliënt gelijkwaardig zijn en waarbij ondersteuning geboden wordt bij het nastreven van de door de cliënt zelfgekozen doelen. Elke therapeut zal dit op zijn of haar eigen wijze doen. Toch hebben ze allemaal een opleiding gevolgd waarbij ze geleerd is bepaalde gesprekstechnieken toe te kunnen passen. Uiteraard is er altijd volledige aandacht voor de cliënt en is sprake van objectiviteit.

Goede vragen op het juiste moment

De eigen mening van een therapeut doet niet ter zake. Omdat getracht wordt de cliënt door coaching zelf de antwoorden te laten vinden, is zelden sprake van advisering. Voor de cliënt is het ook beter om zelf de antwoorden te vinden op de voor hem of haar prangende vragen. Dit biedt namelijk volledig zelfinzicht en zo worden er oplossingen gevonden die volledig vanuit de cliënt zelf komen. Coaching is nooit een kwestie van de keuze tussen goed en slecht, in de praktijk draait het maar om een ding: de cliënt. Een ervaren professional stelt eerder vragen dan dat hij in de gebiedende wijs spreekt.

Altijd een positieve insteek

Coaching heeft altijd een positieve insteek en de coaches tonen begrip. Juist naar deze aspecten zijn mensen ook op zoek als ze de hulp van een professional inschakelen. Bovendien zijn therapeuten in staat de goede vragen op het juiste moment te stellen. Bovendien vraagt de therapeut door. Behalve focus en structuur beschikt een goede professional ook over de nodige levenservaring en kan hij of zij putten uit eigen ervaring als het gaat om het bereiken van doelen, zelfmotivatie, relaties en loslaten.