Churros kraam is iets voor u

Bij de churros kraam koop je uiteraard churros, ook wel een Spaanse donut genoemd. In werkelijkheid is het een snack die is gemaakt van gefrituurd tarwedeeg, in bepaalde gevallen wordt ook wel gebruikt gemaakt van aardappeldeeg.

Er worden vaak twee soorten churros verkocht

De churros kraam tref je niet alleen in ons land, churros is namelijk ook bijzonder in trek in onder meer Latijns Amerika, Marokko, Portugal en Amerika. In die landen is een oliebollenkraam huren om er churros te verkopen een meer dan goed idee. Bij de churros kraam worden vaak twee soorten churros verkocht; een wat dunnere en soms geknoopte versie en een porra, een langere en vooral wat dikkere uitvoering.

Rechtop in de gesmolten chocolademelk

In de meeste gevallen wordt churros van de churros kraam gedoopt in warme gesmolten chocolademelk. Die chocolademelk is zo dik dat de churros er bijkans rechtop in kan staan. In ons land wordt de churros kraam steeds meer omarmd.

Volgens overlevering zou churros oorspronkelijk uit China komen

Zelf churros maken en die met behulp van een churros kraam verkopen is een prima idee, bijvoorbeeld op de vrijmarkt op Koningsdag. Je vindt de recepten op internet en geeft er natuurlijk een eigen draai aan. Overigens wordt er ook wel gezegd dat de churros eigenlijk afkomstig is uit China en dat het door de Portugezen naar Europa werd gebracht. Volgens overlevering zou churros het broertje zijn van wat men in China youtiao noemt, ofwel de Chinese donut. In Europa werd de Chinese bereidingswijze enigszins aangepast en werd gekozen voor een stervormig uiteinde. De vorm van churros die je bij de churros kraam koopt doet er voor de meeste mensen echter niet toe. Zij kiezen vooral voor de smaak van churros.

Het werk van de Spaanse pastors die in de bergen woonden

Over de historie van de churros gesproken; er wordt ook beweerd dat de churros ontsproten is uit het brein van Spaanse pastors. Vanwege gebrek aan faciliteiten en ingrediënten werd maar churros gemaakt, het benodigde deeg was in de bergen waar ze woonden nog wel verkrijgbaar namelijk. Vervolgens werd churros gewoon op het open vuur bereid. Lastig te zeggen dus waar churros van de churros kraam precies vandaan komt. Wat echter zeker is, is dat Nederland steeds vaker bij de churros kraam te vinden is en dat de snack aan populariteit wint. Een oliebollenkraam wordt al lang niet meer alleen gehuurd voor de verkoop van oliebollen, anno 2020.

 

Churros kraam

 Wat is asbestinventarisatie ?

Wat asbest is dat weten de meeste mensen wel. Wat asbestinventarisatie is, dat weten veel mensen dan weer niet. Asbestinventarisatie is in essentie het onderzoeken van een gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Een opgeleide deskundige die zijn werk doet namens een gecertificeerd bedrijf neemt deze werkzaamheden op zich.

Is er asbest in het gebouw aanwezig of niet?

Asbestinventarisatie moet uitsluitsel bieden of er al dan niet sprake is van aanwezigheid van asbest of niet. Mocht er asbest aanwezig zijn, dan wordt middels een asbestinventarisatie ook in kaart gebracht welke soort asbest dan aanwezig is, waar het asbest zich bevindt en wordt nader ingegaan op de staat van het materiaal. Ook wordt tijdens de asbestinventarisatie een risico-inventarisatie gemaakt. Daar wordt ingegaan in hoeverre er sprake is van direct gevaar en bovendien zegt dit iets over wie gezien de risico’s in staat wordt geacht de asbest te verwijderen.

Wordt asbest meteen verwijderd of wordt er aanvullend onderzoek uitgevoerd?

Tijdens asbestinventarisatie wordt dus eveneens een zogenaamde risicobeoordeling uitgevoerd. Er wordt dan gekeken naar wat de risico’s zijn voor de mensen die gebruikmaken van een gebouw waar asbest is aangetroffen. Op basis van die bevindingen wordt vervolgens de knoop doorgehakt of het asbest direct weggehaald dient te worden of dat daar aanvullend onderzoek voor nodig is. Voor de duidelijkheid; een volledige asbestinventarisatie is behalve een deskresearch ook een inspectie van het gehele gebouw, monstername, analyse en rapportage.

Er zijn drie verschillende manieren van asbestinventarisatie

Er worden drie verschillende soorten asbestinventarisatie onderscheiden: een volledige deskresearch, aanvullend destructief onderzoek en inventarisatie van asbest in relatie tot het gebruik van het gebouw. Bedrijven die asbestinventarisatie uit mogen voeren moeten werken conform de SC-540. Er zijn gevallen bekend dat voor er een risicobeoordeling uitgevoerd wordt er eerst een beperkte asbestinventarisatie uitgevoerd word, een inventarisatie conform NEN 2991. In dat geval wordt gekeken of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

Afspraken zijn vastgelegd in asbestverwijderingsbesluit en het machtige Bouwbesluit

Mocht er een gebouw gesloopt moeten worden of moet er asbesthoudend materiaal verwijderd worden tijdens bijvoorbeeld een renovatie of een verbouwing? In dat geval is een sloopmelding nodig. Is er sprake van gedeeltelijke verwijdering van asbest dan dient er ook een altijd een asbestinventarisatierapport aanwezig zijn. Deze afspraken zijn vastgelegd in zowel het Asbestverwijderingsbesluit en in het machtige Bouwbesluit. Asbest is niet zo maar weg, voor dat dit verwijderd is, is er al een hoop werk verzet en speciaal door de specialist die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de asbestinventarisatie.

 

asbestinventarisatie

Interim management is belangrijker dan gedacht wordt

Interim management

Het interim management van een bedrijf heeft vaak een complexe klus te klaren. Het aangaan van een interim management project vraagt om rekening te houden met een aantal belangrijke zaken. Hier komt meer informatie over deze projecten.

 

Specialisatie is heel belangrijk

Interim management staat de laatste jaren meer onder druk nu gemeenten besloten hebben om het inhuren van externe expertise zoveel mogelijk te beperken. Het kiezen voor interim management heeft echter ook voordelen. Ze maken gemakkelijk de minder populaire beslissingen en er is geen wachtgeld. Ben je interim manager en vrees je dat je steeds minder gevraagd wordt in de toekomst, kies dan voor specialisatie of voor iets relatiefs nieuws als lean training om zo meer kansen te creëren. 

 

Hoe het echt zit

Weet dat als je interim management aangaat, je heel goed moet opletten wat er allemaal gebeurt en je moet continu kijken naar de eventuele gevolgen. Denk er goed over na en besef dat de werkelijke situatie altijd anders is dan dat het bestuur je voorgespiegeld. Wees sceptisch en zorg dat je informatie boven tafel krijgt. Zorg ook altijd dat de opdracht die je als interim manager meekrijgt een reële opdracht is en of die opdracht eigenlijk wel goed geformuleerd is. Stap dus niet zomaar overal in. Er wordt immers veel van interim management verwacht. Vanaf de eerste minuut moet je er dus staan, en dan is het handig als je wel iets met de branche hebt en het geen ver-van-mijn-bed-show is omdat je je dan minder betrokken kan voelen bij de opdracht. Om goed interim management te kunnen uitvoeren is kennis van de organisatie, kennis van de sector en kennis van de materie nodig. 

 

Leer leven met weerstand

Als jij aangesteld wordt als interim, dan krijg je altijd te maken met weerstand. Ga in ieder geval altijd in gesprek. Vaak verdwijnen dan uiteindelijk de problemen. Vaak is het goed om nieuwe afspraken te maken met de verschillende partijen. Anders blijven ze maar verwijzen naar afspraken die met je voorganger gemaakt zijn. Durf ook om eerder gemaakte afspraken te herzien. Een goede interim manager heeft bovendien verschillende manieren van leiding geven en kan zijn manier van communiceren aanpassen aan zijn omgeving.