Kringloop Veenendaal

Als we Kringloop zeggen, dan bedoelen we een organisatie die zorgt voor het hergebruik van goederen. In de tachtiger jaren ontstond Kringloop Veenendaal om op de manier de afvalstroom van vaak nog goede spullen aan banden te leggen en om op die manier hergebruik te bevorderen. Mooi voorbeeld: stel je ouders gaan naar het zorgcentrum en je kiest voor woningontruiming; bruikbare meubels en andere spullen breng je naar de Kringloop.

Lager geschoolden vinden er een prima en heel drukke baan

Een Kringloop heeft een dubbele doelstelling. Aan de ene kant is dat het inzamelen van herbruikbare spullen en aan de andere kant is dat financieel wat minder bedeelden helpen aan een goedkope basisuitrusting waarmee ze dus meteen ook het hergebruik van goederen bevorderen. In de Kringloop worden vaak lager geschoolden aan een baan geboden. Zij helpen bij zaken als het ophalen van spullen net als sorteren, herstellen en verkopen ervan.

De kringloop doet het met spullen die aangeboden worden

De Kringloop zamelt nog prima bruikbare goederen in, selecteert en sorteert die en verkoopt vervolgens die spullen die geschikt zijn. De opbrengst van de verkoop wordt vervolgens weer aangewend om de kosten te bestrijden. Daarnaast wordt dit geld benut om werkgelegenheid te creëren en ook om het milieu te verbeteren. Een Kringloop is iets anders dan een tweedehands winkel. Deze winkels kopen de goederen in, de Kringloop krijgt spullen aangeboden en haalt die bovendien vaak nog op ook.

Kringloop kan op meer manieren uitgelegd worden

Overigens kan de term Kringloop op meer manieren uitgelegd worden. Soms wordt ook een bedrijf bedoeld dat afvalstoffen inzamelt, afvalstoffen die weer als grondstof gebruikt kunnen worden. In dergelijke Kringlopen wordt bijvoorbeeld oud papier, metalen en textiel hergebruikt. Ondertussen telt ons land bijna tweeduizend Kringloopwinkels die honderden miljoenen euro’s om weten te zetten. Het bezoekersaantal neemt steeds toe en de verschillende Kringloopcentra bieden werk aan heel veel mensen. Tegenwoordig is de Kringloop ook al de plek om een werk- en leertraject te volgen.

Financieel langere polsstok

Behalve mensen met een financieel minder lange polsstok, bezoeken ook zij die zich wel iets kunnen permitteren de Kringloop, zoals studenten er proberen merkkleding voor weggeefprijzen te scoren. En zo kom je tegenwoordig in de Kringloop iedereen tegen. En beslist niet alleen die mensen die amper geld hebben. Bij de Kringloop scoor je koopjes, en vind je nog die dingen die je in een andere winkel niet zult vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *