Niet alleen het personeel op de werkvloer moet over voldoende capaciteiten beschikken om goed werk te kunnen leveren, dat geldt zeker ook voor de leidinggevenden, de managers. Ook zij moeten steeds zorgen dat ze zelf kwaliteit leveren. Bovendien moeten ook zij zich ontwikkelen en moet de organisatie zich door ontwikkelen, een proces dat ook wel management development genoemd wordt.

Continuïteit en kwaliteit van management en de organisatie

Management development is in feite het organisatieproces dat borg staat voor de continuïteit en kwaliteit van het management van organisaties. Development management is daarbij het geheel van activiteiten en maatregelen die gericht zijn op de werving, selectie, de aanstelling, begeleiding, overplaatsing en het ontwikkelen van managers.

Management development is vaak internationaal georiënteerd

Management development wordt ook wel executive development genoemd. Management development valt vaak onder het personeelsbeleid van een bedrijf en bij grotere bedrijven onder de afdeling human resource management. Veelal is er sprake van management development als het gaat om de leiding van de zeer grote organisaties. Dat is dan ook de reden dat management development vaak internationaal georiënteerd is. Management Development betekent ook aandacht voor de instroom van huidige en toekomstige leidinggevenden, werving en selectie dus. Ook loopbaanbegeleiding maakt deel uit van management development, net als opleiding en ontwikkeling in de vorm van functioneringsgesprekken, personeelsbeoordeling, opleiding en training en competentiemanagement. Ook zaken als leiderschap en management komen uiteraard aan de orde als we het hebben over management development.

Behoeften moeten de ruimte krijgen

Modern management development stemt de huidige en toekomstige behoeftes en mogelijkheden van de onderneming en ook het leiderschapspotentieel op de best mogelijke wijze op elkaar af. Het gaat daarbij niet alleen om de situatie zoals die nu is, maar ook om de gewenste ontwikkeling van zowel de manager als de organisatie. Management development is echter zeker ook maatwerk. Elke manager heeft immers een geheel eigen ontwikkelbehoefte, een behoefte die van de manager een veel betere leider kan maken. Als er sprake is van goed Management development dan krijgen die verschillende behoeften ook echt de ruimte.

Flinke dosis van vrijheid

Veel organisaties willen of eisen zelfs dat het management middels goed management development voor vernieuwing en ontwikkeling zorgt. Daarom krijgen ze zelf ook vernieuwende en uitdagende programma’s voorgeschoteld en geen programma’s waar geen vernieuwing in zit. Dit zou immers kunnen leiden tot routine. Gebleken is dat als je als organisatie goed management en ondernemerschap verwacht, er een flinke dosis van vrijheid voor de manager moet zijn.

 

Management Development Den Haag

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *